Przesyłanie plików z karty kierowcy / tachografu

Pliki przesłane
Pliki w kolejce

Czym jest Tacho Bank?

Jest to platforma programowo - sprzętowa do zarządzania plikami tacho. Przeznaczeniem platformy jest gromadzenie danych z kart kierowców / tachografów oraz powiadamianie osób zainteresowanych (w tym kierowców, administratorów, właścicieli samochodów) o nadchodzącym nieprzekraczalnym terminie pobrania danych.

Dowiedz się więcej »